Ułatwienia dostępu

 

 

Postaw mi kawę na buycoffee.to

 

 

PYTANIA I ODPOWIEDZI

1. Czym jest system TBS?

System Towarzystw Budownictwa Społecznego miał stworzyć możliwość mieszkania dla osób średniozamożnych czyli takich, którzy nie kwalifikują się do mieszkalnictwa socjalnego i komunalnego ze względu na zbyt wysokie zarobki, a jednocześnie mogłyby mieć trudności z uzyskaniem kredytu komercyjnego na zakup własnościowego mieszkania. W początkowych założeniach system miał być stworzony z mieszkań czynszowych na wynajem, lokatorzy mieli wpłacać na początek jedynie kaucję w wysokości do 10% wartości mieszkania. Dość szybko system poprzez kolejne nowelizacje ustawy wypaczył się i przyszli mieszkańcy zostali zmuszeni do partycypowania w kosztach budowy na poziomie najczęściej 30% (partycypacja) – wyręczając tym samym gminy, które to w pierwotnym zamyśle miały wnosić ten wkład. Pojawiła się więc osoba partycypanta i umowy o partycypację w kosztach budowy. Pozostałe 70% wartości mieszkań ponoszą najemcy w ratach dodawanych do comiesięcznego czynszu. Na te 70% wartości inwestycji spółki TBS otrzymują kredyt od Banku Gospodarstwa Krajowego. Bank Gospodarstwa Krajowego – polski bank państwowy, jedyny tego rodzaju podmiot w Polsce należący w całości do Skarbu Państwa. Kredyty udzielane na cel TBS są preferencyjne.

Tak oto powstało pewne kuriozum: partycypant wpłaca 30% wartości mieszkania, a potem jako najemca spłaca w comiesięcznych ratach kredyt i nie zostaje właścicielem mieszkania. Najem TBS trudno uznać za stricte najem, bo wymaga wpłaty dużej kwoty pieniędzy na start. Wymaga też wykończenia i urządzenia nowego mieszkania.  Jednocześnie preferencyjny kredyt jest przyznawany spółkom gminnym lub prywatnym, które nie wniosły żadnego własnego kapitału - bo ten kapitał pochodzi w całości od partycypantów /de facto mieszkańców/.

Państwo zdecydowało się udzielić kredytu spółkom, a nie udzielić kredytu wprost mieszkańcom. Zapisy ustawy pozwalają obracać pieniędzmi w 100% należącymi do mieszkańców spółkom, co do których mieszkańcy nie mają prawa kontroli, spółki zasłaniają się tajemnicą spółek. Spółki, dzięki wpłatom mieszkańców i wybudowanym zasobom mogą generować kolejne zyski, np. wynajmując lokale usługowe czy powierzchnię pod paczkomaty.

W całym ustawodawstwie nie przewidziano żadnego nadzoru nad działaniem spółek TBS, co zrodziło wiele problemów i opresji wobec mieszkańców. Dziecko zostało wylane z kąpielą – system, który miał wspomóc średniozamożnych Polaków w potrzebie mieszkaniowej przeobraził się w społecznie niesprawiedliwy system, który umożliwia dobry zarobek spółkom TBS.

Więcej o tym poczytasz:
Link do artykułu O systemie TBS - zwichrowaniu idei, niesprawiedliwości społecznej i rozczarowaniu mieszkańców

Kup kawę dla ObywatelTBS

Lubisz naszą działaność? Cenisz bieżące informacje na social mediach i stronie #ObywatelTBS?
Chciałbyśmy napić się kawki z każdym z Was razem i osobno. Porozmawiać o problemach i rozwiać wątpliwości. Wiemy jednak, że to niemożliwe.
Jeśli jednak lubicie to, co robimy to zawsze możecie zostawić nam kawkę tutaj ☕

 

Postaw mi kawę na buycoffee.to

 

 

kontakt@obywateltbs.pl
Obywatel TBS to platforma od mieszkańców dla mieszkańców Towarzystwa Budownictwa Społecznego we Wrocławiu. U nas dowiesz się wszystkiego, co mieszkaniec wiedzieć powinien.
KRS   0001088706
NIP   8943230752
REGON   527952445