Ułatwienia dostępu

 

 

Postaw mi kawę na buycoffee.to

 

 

Największy polski deweloper pożycza miliony od TBS Marki – swojej spółki-córki

Największy polski deweloper pożycza miliony od TBS Marki – swojej spółki-córki

J.W Construction Holding S.A. promujące się jako największa polska firma budująca mieszkania na własność, jest notorycznym pożyczkobiorcą swojej spółki-córki TBS Marki. Spółka udzielała sobie niskooprocentowanych pożyczek ( 0,18%!) i weksli na ponad 40 mln zł kosztem mieszkańców TBS, zamiast zaciągać pożyczki w bankach. Jest to kwota równa około 4-letniej wartości wszystkich czynszów. Oznacza to, że czynsz nie był przeznaczany na działalność związaną z mieszkalnictwem, lecz na działalność finansową. Tymczasem mieszkańcom TBS winduje czynsze do kwoty ponad 21 zł/m2. To kolejny TBS pozwany do sądu przez swoich mieszkańców z ul. Kowalczyka 16 w Warszawie. Już dziesiąty w Polsce. Ministerstwo Rozwoju i Technologii odpowiada na pismo. [pismo, zdjęcia]

TBSy to spółki powołane intencjonalnie do realizacji celów ściśle określonych w ustawie o TBS/SIM. Ich statuty i działania nie mogą wykraczać poza zamknięty katalog ujęty w ustawie. Mieszkańcy TBS Marki z ul. Kowalczyka 16 napisali pismo do MRiT. W odpowiedzi na nie również znajdziemy jedyne cele istnienia spółek TBS:

Mieszkańcy:

„Tymczasem, TBS Marki Sp. z o.o. udzieliło pożyczek i weksli spółce powiązanej i jednocześnie jedynemu udziałowcowi na kwotę przekraczającą 40 mln zł. Jest to kwota równa około 4-letniej wartości wszystkich czynszów płaconych przez najemców. Oznacza to, że czynsz najemców nie był przeznaczany na działalność związaną z mieszkalnictwem, lecz na działalność finansową.”

Ministerstwo Rozwoju i Technologii:

Image

Czy jest coś złego w pożyczaniu przez TBS pieniędzy spółce-matce?
TBS otrzymuje od państwowego Banku Gospodarstwa Krajowego kredyt na preferencyjnych warunkach, kredyt, którego de facto płatnikami są wyłącznie najemcy mieszkań z tego zasobu TBS. Co miesiąc opłacają w czynszu opłatę kredytową po to by spółka zebrawszy je razem spłacała ratę kredytu do BGK. TBS nie wkłada w pozyskanie kredytu ani w jego spłatę ani złotówki. A deweloperska spółka-matka nie miałaby szans na tak nisko oprocentowany kredyt korzystając, jak należy, z banku. Jest to więc z ogromnym zyskiem dla dewelopera, który dzięki temu oszczędza krocie i zyskuje fory przed konkurencją na rynku. To nie jest legalne, zgodnie z ustawą o TBS/SIM.

Czynsz najemców nie był przeznaczany na działalność związaną z mieszkalnictwem, lecz na działalność finansową.

Zgodnie ze sprawozdaniem finansowym, publicznie dostępnym, TBS Marki na koniec 2021r. posiadał krótkoterminowe aktywa finansowe w jednostkach powiązanych, w tym udzielił pożyczek na kwotę: 22 328 123,66 zł oraz wystawił weksle na kwotę: 7 710 371,75 zł. Średnia wysokość oprocentowania pożyczek udzielonych jednostkom powiązanym w 2021r. to uwaga: 0,18% (!). Większość pożyczek została udzielona właścicielowi TBS Marki, czyli J.W.Holding S.A. Można powiedzieć, że J.W. Holding udziela samemu sobie nisko oprocentowanych pożyczek kosztem lokatorów zamiast zaciągać pożyczki w bankach.

Jest to naruszenie statutu spółki oraz ustawy o TBS/SIM. Ustawodawca nadał TBS-om prawa do preferencyjnych kredytów, partycypanci przekazali TBS-om wkłady w budowę – ani ustawodawca, ani mieszkańcy nie zezwolili na wspieranie finansów firmy deweloperskiej.

Powstaje też pytanie, skąd na kontach TBSu takie kwoty możliwe do pożyczenia?
Dlaczego nie pracują one na rzecz zasobu mieszkaniowego i mieszkańców, którzy go finansują inwestycję w partycypacjach i czynszach?

I tu mamy hipotezę wyjaśniającą. Wszystko wskazuje na to, że TBS udzielający dużych pożyczek może to robić dzięki nadmiernie naliczonym opłatom czynszowym plus, w mniejszej części, dzięki zyskom z działalności komercyjnej.

Zgodnie z wykładnią prawa czynsze w TBSach nie powinny przynosić zysków. Działalność komercyjna TBS korzysta z zasobów opłaconych w czynszach przez mieszkańców. Mieszkańcy opłacają koszty, TBS ma zyski, które pożyczone spółce-matce pomnażają jej zyski. Przypomnijmy, ustawa o TBS/SIM nakazuje nadwyżki z pobranych opłat czynszowych i zyski z działalności komercyjnej przeznaczyć na CELE STATUTOWE. Te wymienione w statucie spółki, w ustawie i piśmie od MRiT.

Tymczasem w bloku przy ul. Kowalczyka 16 w Warszawie żyje się niezbyt komfortowo. Zobaczmy, jaką jakość mieszkania zapewnia lokatorom TBS Marki - czyli de facto „największy deweloper w Polsce” (tak promuje się w Google spółka-właściciel):

Czy zadaliście sobie kiedyś pytanie, czemu firma deweloperska powołuje spółkę-córkę TBS? Przecież z zasady nie zarobi na niej? Przecież to misja społeczna a nie biznes? Czyżby?


Patent na „załóż TBSa i pożyczaj sobie tanio kasę” to prawdopodobnie nie tylko domena J.W Construction Holding S.A. W Polsce jest dużo więcej prywatnych TBSów, które założone zostały przez deweloperów i naliczają bardzo wysokie czynsze mieszkańcom. Nie dbają o remonty i bazową nawet eksploatację. Za tak przesadzone czynsze, budynki w prywatnych TBSach powinny być remontowane, modernizowane i sprzątane na medal. Ale nie są. Skarżą się na to mieszkańcy prywatnych TBSów z wielu miejsc Polski. Pożyczki dla spółek-matek to kuszące dla biznesu obejście drożyzny kredytowej w bankach. To również możliwość opłacenia kosztów, np. administracyjnych, personelu, itd. spółek-matek. To w końcu płynność finansowa, tak ważka w biznesie.

Czy więc system TBS powołano do wspierania deweloperów?

Wnosząc z przepisów – absolutnie nie.

Sądząc po efektach - w dużej mierze tak.

Jednak przepisom w ustawie o TBS/SIM wybito zęby i pazury – nikt tego nie monitoruje. Nie ma żadnego nadzoru nad tym, czy spółki TBS działają zgodnie z ustawą. Każde pismo z MRiT wciąż o tym przypomina, że oni nic nie mogą. To smutna prawda. Ale jeszcze smutniejsza i niepokojąca prawda jest taka, że Ministerstwo nie inicjuje zmian w ustawie, które miałyby zmienić patologiczny stan rzeczy. Choćby ten opisany wyżej. Nie ma jak dotąd woli by przepisy dały bazę do wykrycia patologicznych praktyk, rozliczenia i ich usunięcia. Panuje nieme przyzwolenie na wyzyskiwanie mieszkańców by wspomóc właścicieli spółek w ich interesach.

Ustawa musi być zmieniona w radykalny sposób bo w obecnym kształcie wspiera system wyzysku mieszkańców, udając tylko społeczną misję.


JEŚLI MIESZKASZ W PRYWATNYM TBS-ie

KONIECZNIE PRZEANALIZUJ SPRAWOZDANIA FINANSOWE SPÓŁKI.

SĄ DOSTĘPNE PUBLICZNIE NA STRONACH KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Kup kawę dla ObywatelTBS

Lubisz naszą działaność? Cenisz bieżące informacje na social mediach i stronie #ObywatelTBS?
Chciałbyśmy napić się kawki z każdym z Was razem i osobno. Porozmawiać o problemach i rozwiać wątpliwości. Wiemy jednak, że to niemożliwe.
Jeśli jednak lubicie to, co robimy to zawsze możecie zostawić nam kawkę tutaj ☕

 

Postaw mi kawę na buycoffee.to

 

 

kontakt@obywateltbs.pl
Obywatel TBS to platforma od mieszkańców dla mieszkańców Towarzystwa Budownictwa Społecznego we Wrocławiu. U nas dowiesz się wszystkiego, co mieszkaniec wiedzieć powinien.
KRS   0001088706
NIP   8943230752
REGON   527952445