Ułatwienia dostępu

 

 

Postaw mi kawę na buycoffee.to

 

 

Mieszkańcy TBS ruszają po swoje prawa startując w wyborach

Mieszkańcy TBS ruszają po swoje prawa startując w wyborach

To pierwsze takie wybory w Polsce. Mieszkańcy systemu TBS ruszają do samorządu by wywalczyć należne prawa i zabezpieczyć los mieszkańców gminnych i prywatnych TBSów. Wybory są szansą. Albo ją sobie wszyscy damy – a znaleźli się odważni by to wziąć na siebie – albo ją sobie odbierzemy. Polecamy ten artykuł prezentujący postulaty i sylwetki mieszkańców TBS – kandydatów z Wrocławia, Warszawy, Tarnobrzega, Torunia, Będzina, Świebodzina do Rad Miejskich. Zarażajmy tymi postulatami też innych kandydatów – znajdziecie w tym opracowaniu mnóstwo pomysłów i celów. Dla mieszkańców gminnych TBSów wybory to duża szansa, ale również prywatne TBSy mogą skorzystać na obecności reprezentantów mieszkańców TBS w Radzie Miejskiej. Dodatkowo, są w Polsce kandydaci na Prezydentów Miast, którzy chcą odmienić gminne TBSy. Poczytajcie. Wybór w Naszych rękach
Spis treści:
A. kandydaci do Rad Miejskich:
   1. Wrocław
   2. Tarnobrzeg
   3. Toruń
   4. Będzin
   5. Warszawa
   6. Świebodzin
   7. Uwagi
B. Kandydaci na prezydentów miast z programem dla zmiany w TBS
   1. Grażyna Potańska – Tarnobrzeg
   2. Grzegorz Prigan – Wrocław 


WROCŁAW

We Wrocławiu grupa osób mieszkających w gminnym TBS zdecydowała się na start w wyborach samorządowych do Rady Miejskiej. To kolejna odsłona wrocławskiej walki o prawa mieszkańców, po bardzo licznym złożeniu pozwów do sądu przeciwko TBS Wrocław, po petycjach adwokata Grzegorza Prigana do Sejmu (3700 podpisów Wrocławian, w skali kraju ponad 13 tysięcy podpisów), petycji do Prezydenta Sutryka (ok. 2600 podpisów). Wrocławianie znów pokazują niezwykłą determinację w walce o korzystną sytuację mieszkańców TBS. 

Wrocławscy mieszkańcy TBS zebrali się i uradzili, że czas powalczyć o nasze sprawy dostając się do Rady Miasta Wrocławia.

Jest ich aż ośmioro!  3 dziewczyny i 5 chłopaków – nasze sąsiadki i sąsiedzi. Prawie nikt z nich nie planował kariery politycznej, do niedawna zupełnie o wejściu w politykę nie myśleli. Ale usiedli, pogadali i wyszło im, że trzeba uzyskać wpływ na naszą przyszłość w mieszkaniach TBSowych.
 
Znamy ich wszystkich od 2 lat: Weronika, Sylwia, Monika, Piotr, Zbigniew, Jacek, Mietek, Paweł. Są w naszej walce od samego jej początku. Brali udział w pierwszych wspólnych spotkaniach mieszkańców, poszli do sądu, organizowali protest na Rynku, rozmawiali z mediami, zbierali podpisy pod petycją, wspierali różne akcje, cały czas aktywni, choć najczęściej skromnie w w cieniu. Jednak bez ich wsparcia do tej pory nie zaszlibyśmy do tego miejsca. 
 
Cała ósemka postanowiła włączyć się do jedynego komitetu, który nie ma barw partyjnych, do WrocławianiedlaWrocławian, którego liderem na leśnickiej liście jest nie kto inny a nasz od 2 lat sojusznik – adwokat Grzegorz Prigan. Jednocześnie mecenas postanowił spróbować swoich sił w wyścigu o fotel Prezydenta Wrocławia. Prawnik, który od 2 lat, poza prowadzeniem spraw sądowych, walczy o zmiany systemowe wraz ze społecznikami – teraz stara się zostać Prezydentem.
 
Nie stoi za nimi żadna partia. Nie mają szalonych środków by zaistnieć, oblepić miasto swoimi twarzami, nie mają znanych polityków, którzy ich będą głośno rekomendować. 


Mają tylko nas. My – to bardzo dużo. 

A oto oni:

Leśnica, Stabłowice, Żerniki:
Weronika Winiarska
Monika Zieniewicz
Mieczysław Maj
Zbigniew Szulc
Paweł Woźniak

Pilczyce:
Sylwia Samstyko

Psie Pole, Karłowice, Kleczków, Zakrzów, Poświętne:
Piotr Wójcicki
Jacek Ławniczak

„Kandyduję bo uważam, że wybory to świetna okazja żeby ludzie dowiedzieli się jakie mamy problemy i z czym się borykamy mieszkając w TBS. Wszyscy mieszkańcy którzy startują z list - walczą o naszą sprawę i mają jeden cel: to nasza lepsza przyszłość. Wystarczy, że jedna osoba spośród nas dostanie się do rady miasta i nasz głos będzie tam na stałe, a nie tylko od protestu do protestu. Liczymy na wasze wsparcie. Pozdrawiam” - Piotr Wójcicki

"Kochani. Decyzja, która podjęłam była trudna, ale wiem, że słuszna. Uważam, że tylko startując na radną, mogę pomóc nam - wszystkim mieszkańcom TBS Wrocław. To droga, dzięki której możemy poprawić nasz los. Jeżeli podejmuje się czegoś - walczę do samego końca i nigdy się nie poddaję. Wiem, że walka będzie trudna, ale z Waszą pomocą może być wygrana. Pozdrawiam" Sylwia Samstyko

"Marzę, aby niepełnosprawne dzieci i młodzież miały szansę na poznanie naszego pięknego miasta. Na dziś ich wyjście z domu i spacer po centrum byłyby udręką, nie przyjemnością. Większość infrastruktury jest w katastrofalnym stanie, nie da się z niej bezpiecznie korzystać. To tylko jeden z moich celów. Priorytetem dla mnie zawsze będzie nagłaśnianie zdania zwykłych mieszkańców miasta, takich jak my w TBS, aby nie zostało zlekceważone. Stąd moja kandydatura, chyba najbardziej rozgadanej sąsiadki z okręgu nr 6" - Weronika Winiarska


Komitet Wrocławianie dla Wrocławian, w którym startują nasi mieszkańcy opracował szczegółowe pomysły na zmianę w TBS Wrocław:

1. Pełna transparentność w zarządzaniu spółką:
- wdrożenie systemu raportowania, który zapewnia mieszkańcom pełen dostęp do informacji finansowych i operacyjnych dotyczących spółki.
- regularne publikowanie sprawozdań i raportów online, aby umożliwić mieszkańcom śledzenie działań i decyzji zarządzających.

2. Ograniczenie kosztów zarządzania: 
- rewizja i optymalizacja procesów wewnętrznych celem eliminacji marnotrawstwa zasobów.
- negocjacje z dostawcami i kontrahentami w celu uzyskania lepszych warunków handlowych i obniżenia kosztów operacyjnych.

3. Reprezentacja Mieszkańców w Radzie Nadzorczej:
- Zapewnienie reprezentacji interesów mieszkańców poprzez powołanie dwóch przedstawicieli społeczności do Rady Nadzorczej spółki. 
- Przekazywanie ich głosu w procesie podejmowania kluczowych decyzji dotyczących polityki i działań TBS.

4. Analiza struktury organizacyjnej spółki w celu identyfikacji nadmiernych stanowisk i redundancji. Przeprowadzenie restrukturyzacji kadrowej w celu zoptymalizowania zasobów ludzkich i obniżenia kosztów personelu.

5. Obniżenie czynszów: 
- przeprowadzenie rewizji kosztów i dochodów spółki w celu określenia możliwości obniżenia czynszów dla mieszkańców.
- negocjacje z bankami w sprawie warunków kredytowych lub refinansowania celem zmniejszenia obciążeń finansowych i umożliwienia obniżenia opłat czynszowych.

6. Zwrot nienależnie naliczonych opłat: 
- audyt finansowy w celu identyfikacji przypadków nienależnie naliczonych opłat lub nadpłat dokonanych przez mieszkańców. 
- zwrot środków mieszkańcom oraz wprowadzenie procedur zapobiegających podobnym sytuacjom w przyszłości.

7. Wywiązywanie się ze zobowiązań wynikających z zarządzania zasobem: 
- opracowanie planów zarządzania zasobem obejmujących regularne remonty, utrzymanie terenów wspólnych i inne działania konserwacyjne.
- ścisła kontrola realizacji tych planów oraz raportowanie postępów mieszkańcom w celu zapewnienia odpowiedniego dbania o infrastrukturę i środowisko mieszkaniowe.

Reorganizacja TBS ma na celu poprawę efektywności zarządzania, zwiększenie korzyści dla mieszkańców oraz zapewnienie transparentności i odpowiedzialności w działaniach spółki.

Ponadto znajdziecie też postulaty powołania Klubu Mieszkańca w Leśnicy – na początek, dbania o jakość sprzątania czy rezygnacji z podzielników ciepła.

Postulaty idą ogólnie w stronę demokratyzacji systemu TBS: nic o nas bez nas, mieszkańców.
Chcemy być włączeni w procesy decyzyjne i mieć wgląd w to, co w spółce się dzieje. Chcemy brać udział w jej przemianie i przywróceniu jej sensu:
TBS dla mieszkańców, nie dla polityków. 


TARNOBRZEGMONIKA STĘPIEŃ 

Jestem kandydatką na Radną Miasta Tarnobrzega z KWW Grażyny Potańskiej Tarnobrzeg dla Wszystkich. W swoich działaniach zapisałam w pierwszej kolejności kontrolę transparentności zarządzania tarnobrzeską spółką TBS. Pełnienie funkcji Radnej daje większe możliwości związane z pewnymi zamierzeniami i celami jakie sobie stawiam.
 
Będę dążyć do audytu zewnętrznego spółki TBS, zmiany systemu zarządzania, zmiany prezesa spółki TBS i wyjaśnienia wszelkich nieprawidłowości.

Mieszkańcy muszą być traktowani z należytym szacunkiem. Musi zostać przywrócona transparentność finansowa spółki TBS, a kontrola organów właścicielskich musi być rzetelna i prawidłowa.

Dodatkowo chcę również dążyć do wprowadzenia mieszkańca do rady nadzorczej spółki TBS.

Cały zakres działalności spółki TBS ma być ukierunkowany na mieszkańców a nie na biznesowo-polityczne cele.

Kolejne inwestycje w TBS powinny być realizowane dla ludzi zgodnie z założeniami programowymi a nie dla zysku TBS. Nowe inwestycje TBS powinny być rozliczane, co do konkretnej budowy i realnej eksploatacji.

Docelowo będę dążyć jako ewentualna radna i mieszkanka TBS - do zmiany ustawy o TBSach, uczestniczyć w pracach Sejmu o tematyce TBS, tak by nowa ustawa o TBS umożliwiła wykup mieszkań dla wieloletnich najemców po preferencyjnych warunkach. Tak jak to zostało przeprowadzone w spółdzielniach mieszkaniowych, mieszkaniach komunalnych czy zakładowych.

Będę dożyć również do rozwoju mieszkalnictwa społecznego na nowych fundamentach.


TORUŃ

MARCIN ŁOWICKI

Mieszkam w Toruńskim TBS na Osiedlu Jar. Składałem skargi i wnioski ws. TTBS. Będąc w radzie miasta będę dążył do następujących zmian w Toruńskim TBS-ie:

 1. Zapewniony zwrot zabezpieczenia i partycypacji w ciągu 30 dni od dnia protokolarnego oddania mieszkania
 2. Brak potrzeby przywracania mieszkania do poprzedniego stanu, jeżeli jest lepszy niż był
 3. Mieszkaniec w radzie nadzorczej TBS lub pełnomocnik mieszkańców ds. TBS
 4. Pełna kontrola/audyt TTBS
 5. Zmiana Prezes TTBS
 6. Zmiana Rady Nadzorczej TTBS
 7. Jasne, czytelne czynsze
 8. Chce by organizowane bezpłatne porady prawne były mobilne i odbywały się też na osiedlach zarządzanych przez TBS
 9. Zwrot nienależnie naliczonych opłat 
 10. Urealnienie kosztów
 11. Zapewnienie bieżącego informowania mieszkańców TBS o wysokości spłaconych kredytów i odsetek od nich
 12. Ułatwienie dojścia do własności

BĘDZIN

KAMILA JUSZCZYK

 

Moje cele to:

 1. Wspieranie mieszkańców w kontakcie z TBS w sprawach łatwych i trudnych
 2. Zadbanie o komfort osób niepełnosprawnych na osiedlu, tak by w każdej klatce była zamontowana winda i swobodna możliwość korzystania z niej
 3. Wprowadzenie do Rady Nadzorczej przedstawiciela z miasta
 4. budowa przestrzeni rekreacyjnej na osiedlu Górki Małobądzkie za sklepem Black Red White 
 5. Dbanie o to, by zadziała się reforma ustawy o TBS, która będzie uwzględniać: 

- zapewnienie zwrotu zabezpieczenia i partycypacji w ciągu 30 dni od dnia protokolarnego oddania mieszkania zamiast 12 mcy

- brak potrzeby przywracania mieszkania do poprzedniego stanu jeżeli jest lepszy niż był,

- mieszkaniec w radzie nadzorczej TBS lub pełnomocnik mieszkańców ds. TBS

- pełna kontrola/audyt TTBS

- jasne i klarowne rozliczenie kaucji

- czytelne czynsze, uzasadnianie podwyżek czynszu

- zapewnienie bieżącego informowania mieszkańców TBS o wysokości spłaconych kredytów i odsetek

- ułatwienie dojścia do własności

- jasne i klarowne zasady dziedziczenia 

 
WARSZAWA


OKTAWIAN GÓRALMieszkam w nowych budynkach TBS przy Pełczyńskiego. Dzięki grupie inicjatywnej, na której czele stoję, udało się zrealizować szereg inicjatyw. Najbardziej odczuwalną jest obniżka czynszu — dzięki między innymi moim działaniom, 235 rodzin może zapomnieć o horrendalnym, najwyższym w Polsce czynszu ustalonym przez miasto na niemal 35 zł za metr kwadratowy. Udało nam się zejść na akceptowalną kwotę, nieco ponad 27 zł za mkw. Uważam, jednak, że jest o co walczyć, a czynsze powinny być jeszcze niższe.
Zorganizowałem lub współorganizowałem takie akcje, jak sąsiedzkie nasadzenia kwiatów i krzewów przed naszymi blokami czy sprzątanie stawu Jeziorzec. Zorganizowałem spotkanie z Dorotą Olko — posłanką na Sejm RP i członkinią parlamentarnego zespołu ds. TBS. Posłanka wysłuchała naszych postulatów oraz zobowiązała się do kolejnego spotkania, na którym po zapoznaniu się z dokumentami, które dostarczą mieszkańcy "starych TBSów" oraz prywatnego TBSu przy Lazurowej zaproponuje dalsze działania celem poprawy naszej sytuacji.

Jako radny dzielnicy chciałbym, aby ulica Pełczyńskiego była lepiej skomunikowana. Zamierzam zadbać o to, by znalazło się tutaj miejsce dla wszystkich: pieszych, kierowców, rowerzystów oraz autobusu miejskiego, który osoby starsze i schorowane bezpiecznie dowiezie do przychodni, a dzieciaki do szkół.
 
Zamierzam walczyć o większą transparentność spółki TBS Warszawa Północ, jej kontrolę i audyt. Dla mieszkańców ważne są takie kwestie, jak gospodarowanie ciepłem wspólnym, energią, wodą — to wszystko wymaga wyjaśnień. W nowych blokach udało się zobligować spółkę do montażu fotokomórek przy garażach, tak, aby oszczędzić energię, za którą wspólnie płacimy. Ponadto po interwencji w spółce, TBS zobligował się do zweryfikowania działalności firmy sprzątającej.

Jako radny chciałbym położyć większy nacisk na zaplanowane budownictwo. Na terenie Bemowa są wytypowane kolejne działki pod budowę TBSów — niechaj będą one dobrze skomunikowane, z dostępem do zieleni, infrastruktury drogowej i parkingowej. Nie może być tak, że mieszkańcy przez niewystarczającą liczbę miejsc postojowych zmuszeni są do parkowania na trawnikach! Potrzebujemy dobrze zaplanowanych osiedli, na których jest miejsce dla wszystkich! 
Kolejne TBSy muszą być budowane w miejscach komfortowych, nie może być tak, że te mieszkania powstają na terenach zdegradowanych i głośnych. Będę apelował o naprawę tego, co zostało popsute — przykrycie trasy S8 tunelami, takimi jak na Marymoncie, by dźwięk pędzących samochodów nie wybudzał mieszkańców ze snu. Nowe inwestycje muszą powstawać na terenach o dobrym i przyjaznym położeniu.

Chcę zadbać o rekreację. Działając w grupie inicjatywnej, złożyliśmy projekt parku z psim wybiegiem na tyłach Alei Sportów Miejskich. Okazało się, że jest ona w trakcie procedury zwrotowej. Chcę zablokować jej potencjalną reprywatyzację, a także zadbać o kolejne tereny zielone — rewitalizację Stawu Jeziorzec oraz jego rozbudowę o małą architekturę, która będzie bezpieczna dla dzieci.
Adres do kontaktu dla mieszkańców: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

ŚWIEBODZIN

JUSTYNA HRYNIEWICZ

Zdecydowałam się kandydować na radną by zawalczyć o transparentność w spółce TBS w Świebodzinie.
Prawnik, którego m.in. ja pozyskałam do reprezentowania interesów mieszkańców od dawna próbuje uzyskać wraz z nami, społecznikami, odpowiedzi na wiele ważnych pytań. Na przykład o to, co się dzieje z funduszem remontowym, który opłacamy w czynszu.
Zależy mi na wyjaśnieniu spłat kredytów i obniżeniu czynszu o wartość kredytu po jego spłacie. Uważam, że rozliczanie czynszów powinno być według inwestycji/bloków a nie na zasadzie „wspólnego worka”.

Bardzo ważną kwestią jest dla mnie dążenie do wykupu mieszkań ponieważ to my mieszkańcy naszymi pieniędzmi sprawiliśmy, że zostały wybudowane a kredyty również to my spłacamy.

Zależy mi na kontroli naszego TBS i wprowadzeniu mieszkańców lub ich pełnomocników do rady nadzorczej. Jestem przejęta losem osób starszych i schorowanych mieszkających w TBSie bo poczynania zarządzających spółką znacznie pogarszają ich sytuację życiową. Tylko pełna transparentność spółki może doprowadzić do urealnienia czynszów.

Wraz z prawnikiem i mieszkańcami udało się odzyskać sądownie niesłusznie poniesione przez mieszkańców koszta wymiany pieców. To duży sukces i przykład, że warto walczyć o swoje prawa!

Bardzo chciałabym być głosem mieszkańców, szczególnie naszej społeczności. Co prawda nasze sprawy są jeszcze w toku, ale nie chciałabym, aby za dwa, trzy lata znów o nas zapomniano. Chciałabym mieć realny wpływ na to, co się dzieje.

Nie jestem medialną osoba, szczególnie znaną w Świebodzinie, dlatego bardzo liczę właśnie na Państwa glosy. Bez Państwa poparcia nie mam większych szans. Jeżeli uważają Państwo, iż moje działania poprawiły Państwa jakość życia w TBS , bardzo proszę o glos. Obiecuje, że będę zawsze dla Państwa. 

Uwagi
W wyborach samorządowych kandydują również inni mieszkańcy TBS: Tomasz Maciupa z Tarnobrzega i Adam Mildner z Krakowa. Nie dostarczyli jednak swoich postulatów i materiałów promocyjnych, nie odpowiedzieli na e-mail ani ogłoszenie na FB.

PREZYDENCI MIAST

Kandydaci na fotel prezydenta miasta: Grażyna Potańska z Tarnobrzega i Grzegorz Prigan z Wrocławia również ujęli postulaty mieszkańców TBS w swojej ofercie wyborczej. To osoby, które już wcześniej zajmowały się sprawami TBS.GRAŻYNA POTAŃSKA - kandydatka na prezydenta Tarnobrzega do mieszkańców TBS
GRZEGORZ PRIGAN - kandydat na prezydenta Wrocławia
Przed Tarnobrzegiem i Wrocławiem otwiera się więc realna szansa na oddolną praktyczną reformę gminnego TBS. To Prezydent może wszystko w gminnej spółce TBS, jest jej jedynym wspólnikiem a ustawa nie stoi na przeszkodzie by zrealizować przyzwoity, transparentny i współrządzony przez mieszkańców TBS


Co oznacza wprowadzenie do Rady Miasta choć jednego naszego człowieka?

To np. oznacza PRAWDZIWĄ a nie pozorancką kontrolę spółki TBS. Bo radny ma uprawnienia wynikające z ustawy o samorządzie gminnym. I np. we Wrocławiu, dzięki naszej dwuletniej dociekliwości i walce sądowej oraz sojusznikowi prawnikowi – taki radny już dokładnie wie, czego i jak szukać. Społecznicy, mający już wprawę i wiedzę pozyskaną w walce o prawa mieszkańców - mają lepszą bazę do podjęcia kontroli. Potrafią pozyskać prawników znających temat, są zaangażowani, dociekliwi, odważni i nieuwikłani w polityczne relacje. 

Mieszkaniec, choć jeden w Radzie Miasta – to nasz głos w mieście, to nasze sprawy na forum Rady, to możliwość pozyskiwania innych radnych dla naszych spraw. Im więcej nas tam wejdzie – tym większa siła przebicia dla naszych postulatów.

Czy dla mieszkańców prywatnych TBSów wybory samorządowe mają znaczenie?
Tak, gmina ma bowiem prawo wprowadzić do rady nadzorczej TBSu, również prywatnego, swojego przedstawiciela. Tak stanowi ustawa i nic nie stoi na przeszkodzie również by był to reprezentant mieszkańców. Mieszkańcy TBS w strukturach samorządowych mogą starać się wywalczyć takie rozwiązanie w swojej gminie. Walkę o nasze prawa realizujemy na kilku frontach:
1. Sądy
2. Parlament - zmiana ustawy
3. Lokalne działania o zmiany w danym TBS – m.in. poprzez uzyskanie wpływu w Radzie Miasta i u Prezydenta
4. Media

My Obywatelki TBS pozostajemy przy próbach uzyskiwania wpływu przez działalność społeczną, ale podziwiamy kandydatki i kandydatów, którzy wyszli ze strefy komfortu by wejść w trudny polityczny świat i zawalczyć o nasze prawa inną drogą.

Bo to w większości nie są ludzie o konstrukcji "lwów politycznych" – to „swojaki” z wrażliwością. I będą obrywać. Już obrywają. Słuchamy ich relacji z toczącej się obecnie kampanii wyborczej i tego, co ich spotyka trudnego. Potrzebują naszego wsparcia. Bo oni tam idą dla nas, powalczyć o nasze sprawy.

Pozwólmy naszym mieszkańcom – kandydatom opowiedzieć, co chcą zrobić w sprawie TBSu, ale i innych sprawach ważnych dla każdego mieszkańca. Pozwólmy by nasz prawnik- sojusznik naszych praw i towarzysz naszych walk – mógł też opowiedzieć o swojej wizji kierowania Wrocławiem. Pozwólmy by inni kandydaci na prezydentów, którzy wysłuchali nas, mieszkańców, mogli powiedzieć, co zamierzają dla nas zrobić. Pozwólcie byśmy my wszyscy mieszkańcy TBS mogli wyrobić sobie zdanie słuchając ludzi pochodzących spośród naszej społeczności.

To leży w interesie nas wszystkich mieszkających w TBS. A ostatecznie każdy z nas dokona swojego wyboru.

Bądźmy solidarni – czyli oni, kandydaci, biorą na siebie trudy kandydowania i ryzyka hejtu, angażują swój czas (a pracują bardzo intensywnie) – a my, reszta nas, wspieramy ich dając im przestrzeń na wypowiedź. 

Wybory są szansą. Albo ją sobie wszyscy damy – a znaleźli się odważni by to wziąć na siebie – albo ją sobie odbierzemy.

Uważamy, że jest duża wartość w tym, że mieszkańcy idą po stanowiska w Radzie Miasta. Będziemy mieli swoich reprezentantów – czemu nie? Czemu mamy się wyłącznie prosić innych, nie mieszkających w tym systemie, nie odczuwających jego wad? Kto nas lepiej zrozumie, jak ktoś stąd? Z kim łatwiej będzie złapać kontakt?

Na dodatek mieszkańcy – kandydaci mają przemyślane sprawy z TBSem i są gotowi wysłuchać każdego mieszkańca.

To pierwsze takie wybory samorządowe, w których problemy mieszkańców TBS zaistniały. Tego jeszcze nie było. 

Kup kawę dla ObywatelTBS

Lubisz naszą działaność? Cenisz bieżące informacje na social mediach i stronie #ObywatelTBS?
Chciałbyśmy napić się kawki z każdym z Was razem i osobno. Porozmawiać o problemach i rozwiać wątpliwości. Wiemy jednak, że to niemożliwe.
Jeśli jednak lubicie to, co robimy to zawsze możecie zostawić nam kawkę tutaj ☕

 

Postaw mi kawę na buycoffee.to

 

 

kontakt@obywateltbs.pl
Obywatel TBS to platforma od mieszkańców dla mieszkańców Towarzystwa Budownictwa Społecznego we Wrocławiu. U nas dowiesz się wszystkiego, co mieszkaniec wiedzieć powinien.
KRS   0001088706
NIP   8943230752
REGON   527952445